Πώς να προσθέσετε μια ταυτότητα κατοίκου

Ο Μοναδικός Αριθμός Νησιώτη(M.A.N) είναι ένας αριθμός που έχουν οι απασχολούμενοι που ζουν στα ελληνικά νησιά. Οι κάτοικοι με τον Μοναδικό Αριθμό Νησιώτη επωφελούνται λαμβάνοντας ένα αντισταθμιστικό ποσό από την ελληνική κυβέρνηση όταν ταξιδεύουν προς και από την κύρια γη. Παρακάτω θα βρείτε οδηγίες σχετικά με τον τρόπο εισαγωγής των στοιχείων σας κατά τη διάρκεια της κράτησής σας

Αφού επιλέξετε τα ταξίδια και τα εισιτήριά σας, θα βρεθείτε στη σελίδα με τις λεπτομέρειες του ταξιδιού (δείτε παρακάτω).

Σελίδα επιλογής εισιτηρίου

Η προσθήκη του αριθμού της ταυτότητάς σας ως κατοίκου είναι πολύ εύκολη. Αν ξεχάσετε να την προσθέσετε σε αυτό το στάδιο, δεν θα μπορέσουμε να την προσθέσουμε μετά την ολοκλήρωση της κράτησης. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στις Συχνές Ερωτήσεις.

Εύκολες κρατήσεις, διαφανείς χρεώσεις, αξιόπιστη υποστήριξη και πλήθος λειτουργιών

2023 © Openferry