Εισιτήρια πλοίων από τη Μαρίνα του Ρίο (Έλβα) προς Πιομπίνο

Εισιτήρια πλοίων από τη Μαρίνα του Ρίο (Έλβα) προς Πιομπίνο

Το δρομολόγιο από τη Μαρίνα του Ρίο (Έλβα) προς Πιομπίνο εκτελείται από Toremar. Με μέγιστο 8 δρομολόγια την ημέρα, υπάρχουν πολλές επιλογές για να επιλέξετε από την ιστοσελίδα Openferry!

Δρομολόγια πλοίων

Rio Marina (Elba) - Piombino
Συχνότητα6-7 μέρες την εβδομάδα
Συντομότερο δρομολόγιο45m
Μακρύτερο δρομολόγιο45m
Νωρίτερο06:55
Αργότερο06:55
Τιμή€12.36 - €13.38
Εταιρείες

Ταξίδια

Rio Marina (Elba)

Piombino

Εύκολες κρατήσεις, διαφανείς χρεώσεις, αξιόπιστη υποστήριξη και πλήθος λειτουργιών

2023 © Openferry