Aegean Sea Lines

Δημοφιλείς διαδρομές

Πειραιάς προς Σαντορίνη

10h 55m

€39.00

Anemos 10h 55m

Ταξιδέψτε από Πειραιά προς Σαντορίνη με το Anemos. Το ταξίδι σας θα διαρκέσει περίπου 10h 55m.Οι τιμές είναι περίπου €39Το Anemos είναι εξοπλισμένο με γκαράζ, ώστε να μπορείτε να ταξιδεύετε με το όχημά σας.

Πειραιάς προς Μήλο

6h 25m - 7h 55m

€52.00

Anemos 6h 25m - 7h 55m

Ταξιδέψτε από Πειραιά προς Μήλο με το Anemos. Το ταξίδι σας θα διαρκέσει περίπου 06h 25m.Οι τιμές είναι περίπου €52Το Anemos είναι εξοπλισμένο με γκαράζ, ώστε να μπορείτε να ταξιδεύετε με το όχημά σας.

Πειραιάς προς Ίο

7h 5m

€39.00

Anemos 7h 5m

Ταξιδέψτε από Πειραιά προς Ίο με το Anemos. Το ταξίδι σας θα διαρκέσει περίπου 07h 05m.Οι τιμές είναι περίπου €39Το Anemos είναι εξοπλισμένο με γκαράζ, ώστε να μπορείτε να ταξιδεύετε με το όχημά σας.

e-Tickets

Με την Aegean Sea Lines δεν απαιτείται παραλαβή εισιτηρίων, μπορείτε είτε να κάνετε check-in είτε να κατεβάσετε την εφαρμογή Openferry και οι κωδικοί των εισιτηρίων σας θα εμφανίζονται απευθείας στο My Trips. Σαρώστε τους κατά την επιβίβασή σας στο πλοίο!

Τύποι θέσεων

  Aegean Sea Lines πλοία

  Aegean Sea Lines όροι και προϋποθέσεις

  Passengers Terms

  1. Το εισιτήριο είναι ατομικό, ονομαστικό, δε μεταβιβάζεται και ισχύει μόνο για τη θέση και το ταξίδι, για το οποίο εκδόθηκε. 2. Σύμφωνα με την Κοινοτική Οδηγία 98/41 είναι υποχρεωτική, για λόγους ασφαλείας, η ονομαστική καταγραφή των επιβαινόντων σε κάθε δρομολόγιο. Για να είναι δυνατή η καταγραφή, τα εισιτήρια εκδίδονται ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΑ και συγκεκριμένα πρέπει να αναγράφονται: – ΤΟ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΤΟΥ ΕΠΙΒΑΤΗ – ΤΟ ΦΥΛΟ: ΑΝΔΡΑΣ/ΓΥΝΑΙΚΑ – Η ΗΛΙΚΙΑ: ΕΝΗΛΙΚΟΣ-ΠΑΙΔΙ-ΒΡΕΦΟΣ Η παροχή στοιχείων επικοινωνίας είναι προαιρετική αλλά επιθυμητή, αφού θα υπάρξει δυνατότητα ενημέρωσης του επιβάτη σε περίπτωση τροποποίησης δρομολογίου για οποιοδήποτε λόγο. 3. Ο επιβάτης οφείλει να βρίσκεται στο χώρο επιβίβασης του πλοίου μία (1) ώρα πριν την αναχώρηση. Αν δεν προλάβει τον απόπλου δε δικαιούται επιστροφής ναύλου, ενώ αν δηλώσει προ του απόπλου την πρόθεση του να μην πραγματοποιήσει για οποιοδήποτε λόγο το ταξίδι, δικαιούται επιστροφής του ναύλου σύμφωνα με την εμπορική πολιτική και την ισχύουσα νομοθεσία. 4. Παιδιά ηλικίας μέχρι τεσσάρων (4) ετών ταξιδεύουν δωρεάν για τα οποία εκδίδεται υποχρεωτικά μηδενικό εισιτήριο, ενώ παιδιά ηλικίας από τεσσάρων (4) ετών, μέχρι δέκα (10) ετών πληρώνουν εισιτήριο μισής αξίας. 5. Σε περίπτωση απώλειας θερμικού εισιτηρίου, δεν αντικαθίσταται και δεν επιστρέφεται το αντίτιμό του, παρά μόνο με συγκεκριμένη διαδικασία που προβλέπεται στην εμπορική πολιτική της εταιρείας. Σε περίπτωση που χαθούν τα θερμικά εισιτήρια σας θα πρέπει απαραιτήτως να εκδώσετε νέα για να ταξιδεύσετε. Στη συνέχεια θα πρέπει το συντομότερο και σαφώς πριν την ημερομηνία ταξιδιού να συμπληρώσετε μια υπεύθυνη δήλωση για την απώλεια τους αναφέροντας την ημερομηνία, το δρομολόγιο, τους αριθμούς τους καθώς και φωτοτυπίες των νέων. 6. Η πλοιοκτήτρια εταιρεία δεν ευθύνεται για τυχόν φθορά ή απώλεια των αποσκευών των επιβατών. 7. Ο κομιστής ολόκληρου εισιτηρίου δικαιούται να μεταφέρει δωρεάν αποσκευές μέχρι 40 χιλιόγραμμων. 8. Η πλοιοκτήτρια εταιρεία δεν ευθύνεται για τυχόν καθυστέρηση του δρομολογίου, παρέκκλιση και μη τήρηση κανονικής πορείας, που οφείλονται σε κακές καιρικές συνθήκες ή εντολές του ΥΕΝ ή των Λιμενικών Αρχών ή σε λόγους ανωτέρας βίας. Η Εταιρεία καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια για την τήρηση των εγκεκριμένων δρομολογίων, διατηρεί όμως το δικαίωμα τροποποίησής τους εφόσον κριθεί αναγκαίο. Επίσης η πλοιοκτήτρια εταιρεία έχει το δικαίωμα μετά από έγκριση του ΥΕΝ, να αντικαταστήσει το πλοίο, για το οποίο εκδόθηκε το εισιτήριο αυτό, με άλλο πλοίο. Η διάρκεια του ταξιδιού αφορά τον χρόνο μεταξύ της εξόδου του πλοίου από το Λιμάνι αναχώρησης έως και την είσοδο αυτού (άφιξη) στον προλιμένα. 9. Οι επιβάτες ευθύνονται για την τήρηση των Λιμενικών, Υγειονομικών και Τελωνειακών διατάξεων. 10. Οι επιβάτες οφείλουν να συμμορφώνονται με τις οδηγίες του πλοιάρχου και του πληρώματος, που αφορούν στην τήρηση της τάξης και στην ασφάλεια του πλοίου. Οι Οικονομικοί Αξιωματικοί διενεργούν ελέγχους εισιτηρίων κατά την επιβίβαση και κατά τη διάρκεια του ταξιδιού. Κατά τον έλεγχο οι επιβάτες είναι υποχρεωμένοι να επιδεικνύουν τα εισιτήριά τους και τα δικαιολογητικά εμπορικών εκπτώσεων εφόσον έχει εκδοθεί εκπτωτικό εισιτήριο. 11. Για κάθε παράπονο στη διάρκεια του ταξιδιού οι επιβάτες πρέπει να απευθύνονται στον πλοίαρχο ή στον ύπαρχο του πλοίου και μετά το πέρας του ταξιδιού στην πλοιοκτήτρια εταιρεία ή στις Λιμενικές Αρχές. 12.Οι επιβάτες που ταξιδεύουν με ζώα συντροφιάς, θεραπείας ή βοήθειας, με βάση τη νέα νομοθεσία (Ν.4830/2021/Α΄169/18.09.21) υποχρεούνται να τα δηλώνουν κατά την κράτηση / έκδοση των εισιτηρίων τους, προκειμένου να γίνεται καταγραφή στο ηλεκτρονικό σύστημα κρατήσεων. Έλληνας ανήλικος που ταξιδεύει συνοδευόμενος και από τους δύο γονείς, αρκεί να έχει μαζί του ισχύουσα αστυνομική ταυτότητα ή διαβατήριο εκδοθέν από τις αρμόδιες ελληνικές αρχές. • Στην περίπτωση που ο ανήλικος συνοδεύεται μόνο από ένα εκ των δύο γονέων/κηδεμόνων, θα πρέπει επιπροσθέτως να έχει μαζί του υπεύθυνη δήλωση του άλλου γονέα μέσω της οποίας αυτός επιτρέπει το ταξίδι. Η δήλωση αυτή θα πρέπει να είναι επικυρωμένη ως προς το γνήσιο της υπογραφής από αρμόδιες ελληνικές αρχές (π.χ. ΚΕΠ, Αστυνομικό Τμήμα κλπ). • Στην περίπτωση που ο ανήλικος συνοδεύεται από ενήλικο που δεν είναι γονέας ή νόμιμος κηδεμόνας του, η υπεύθυνη δήλωση θα πρέπει να υπογράφεται και από τους δύο γονείς με την οποία θα επιτρέπουν στο εν λόγω πρόσωπο να συνοδεύσει το παιδί τους στο συγκεκριμένο ταξίδι. Αντίστοιχα, η δήλωση θα πρέπει να φέρει το γνήσιο της υπογραφής των δύο γονέων. Ομοίως, ανήλικοι από άλλη χώρα της ΕΕ κατά την είσοδό τους στην Ελλάδα πρέπει να φέρουν γραπτή άδεια των γονέων / κηδεμόνων τους με επικυρωμένη την υπογραφή τους από την αρμόδια αρχή της χώρας διαμονής/προέλευσης ή από τις Ελληνικές προξενικές αρχές ή από την Ελληνική Αστυνομία.

  Cancellations & Modifications

  Υψηλή περίοδος (26/06/2023-10/09/2023) 100% ακύρωση ως τουλάχιστον 7 ημέρες πριν την προγραμματισμένη ώρα απόπλου ή τα εισιτήρια μετατρέπονται σε ανοικτής ημερομηνίας. 50% ακύρωση ως τουλάχιστον 12 ώρες πριν την προγραμματισμένη ώρα απόπλου ή τα εισιτήρια μετατρέπονται σε ανοικτής ημερομηνίας. Από 12 ώρες ως και τουλάχιστον 4 ώρες πριν την προγραμματισμένη ώρα απόπλου δυνατότητα μετατροπής των εισιτηριών σε ανοικτής ημερομηνίας. 100% ακύρωση σε περίπτωση ακύρωσης εντός 24ων ωρών απο την ώρα έκδοσης. Εισιτήρια που εκδίδονται την ημέρα ταξιδίου ακυρώνονται έως μισή ώρα μετά την έκδοση και απαραίτητα τουλάχιστον τρεις ώρες πριν την προγραμματισμένη ώρα απόπλου. Μη εκτυπωθέντα ή κακέκτυπα εισιτήρια πρέπει να ακυρώνονται επιτόπου από τον πράκτορα. 100% ακύρωση σε περίπτωση μη εκτέλεσης του δρομολογίου. Μετά την αναχώρηση τα εισιτήρια δεν ακυρώνονται και δεν μετατρέπονται σε ανοικτής ημερομηνίας, ενώ η αλλαγή της ημερομηνίας δεν είναι δυνατή. Χαμηλή περίοδος 100% ακύρωση ως τουλάχιστον 3 ημέρες πριν την προγραμματισμένη ώρα απόπλου ή τα εισιτήρια μετατρέπονται σε ανοικτής ημερομηνίας. 50% ακύρωση ως τουλάχιστον 3 ώρες πριν την προγραμματισμένη ώρα απόπλου ή τα εισιτήρια μετατρέπονται σε ανοικτής ημερομηνίας. Κάτω των τριών ωρών και ως τουλάχιστον μία ώρα πριν την προγραμματισμένη ώρα απόπλου τα εισιτήρια μπορούν να μετατραπούν σε ανοικτής ημερομηνίας. 100% ακύρωση σε περίπτωση ακύρωσης εντός 24ων ωρών απο την ώρα έκδοσης. Εισιτήρια που εκδίδονται την ημέρα ταξιδίου ακυρώνονται έως μισή ώρα μετά την έκδοση και απαραίτητα τουλάχιστον δύο ώρες πριν την προγραμματισμένη ώρα απόπλου Μη εκτυπωθέντα ή κακέκτυπα εισιτήρια πρέπει να ακυρώνονται επιτόπου από τον πράκτορα. 100% ακύρωση σε περίπτωση μη εκτέλεσης του δρομολογίου Μετά την αναχώρηση τα εισιτήρια δεν ακυρώνονται και δεν μετατρέπονται σε ανοικτής ημερομηνίας, ενώ η αλλαγή της ημερομηνίας δεν είναι δυνατή.

  Vehicle Terms

  1. Ο οδηγός υποχρεούται να φορτώσει και να εκφορτώσει το όχημά του. 2. Τα οχήματα πρέπει να βρίσκονται στο χώρο αναμονής φόρτωσης τουλάχιστον μια (1) ώρα πριν τον απόπλου και σε κάθε περίπτωση στο χρόνο που καθορίζεται από τους ισχύοντες Κανονισμούς Λιμένα. 3.Ο οδηγός δε δικαιούται επιστροφής του ναύλου του οχήματος αν δεν προλάβει τον απόπλου του πλοίου, ενώ αν δηλώσει προ του απόπλου την πρόθεση του να μη φορτώσει το όχημα δικαιούται επιστροφής του ποσοστού ναύλου, σύμφωνα με την εμπορική πολιτική. 4. Σε περίπτωση απώλειας της απόδειξης μεταφοράς οχήματος το αντίτιμο δεν επιστρέφεται. 5. Οι επιβάτες των οχημάτων υποχρεούνται να αποβιβάζονται από αυτά πριν την φόρτωσή τους στο πλοίο. 6. Οι επιβάτες πρέπει να φέρουν μαζί τους αντικείμενα που θα χρειαστούν κατά τη διάρκεια του ταξιδιού. Μετά την αναχώρηση απαγορεύεται η είσοδος στο χώρο οχημάτων. 7. Η σειρά προτεραιότητας φόρτωσης των οχημάτων καθορίζεται από τους Κανονισμούς Λιμένα κάθε Λιμενικής Αρχής, στην περιοχή όπου γίνεται η φόρτωση και από το πλοίο με βάση τον προορισμό του κάθε αυτοκινήτου.

  Special Assistance

  Ορισμός επιβάτη με μειωμένη κινητικότητα (ΕΜΚ) Ως Επιβάτης με Μειωμένη Κινητικότητα (ΕΜΚ) ορίζεται οποιοδήποτε πρόσωπο η κινητικότητα του οποίου είναι μειωμένη κατά την χρήση των μεταφορικών μέσων, λόγω οποιασδήποτε σωματικής αναπηρίας (αισθητήριας ή κινητικής, μόνιμης ή προσωρινής) ή λόγω οποιασδήποτε άλλης αιτίας ανικανότητας ή ηλικίας, και η κατάσταση του οποίου απαιτεί κατάλληλη προσοχή και προσαρμογή των προσφερόμενων σε όλους τους επιβάτες υπηρεσιών στις ιδιαίτερες ανάγκες του προσώπου αυτού. Τρόποι κράτησης Οι ΕΜΚ δύνανται να πραγματοποιήσουν την κράτησή τους α) μέσω διαδικτύου, β) καλώντας στο (+30) 210.96.90.950, γ) στέλνοντας email στην ηλεκτρονική διεύθυνση info@aegean-sealines.gr, ή δ) μέσω του δικτύου των συνεργαζόμενων ταξιδιωτικών γραφείων της Aegean Sea Lines. Ο ενδιαφερόμενος μπορεί να καλέσει στον προαναφερθέντα αριθμό για να ενημερωθεί για το πλησιέστερο ταξιδιωτικό γραφείο σε αυτόν. To σύστημα έκδοσης εισιτηρίων, είτε online, είτε μέσω των συνεργαζόμενων ταξιδιωτικών γραφείων, παρέχει τη δυνατότητα στον ΕΜΚ να δηλώσει εάν το επιθυμεί τις συγκεκριμένες ανάγκες του, ωστόσο το αίτημά του θα πρέπει να το αποστείλει και στην εταιρεία στην ηλεκτρονική διεύθυνση info@aegean-sealines.gr ή μέσω φαξ στο (+30) 210.96.90.959 τουλάχιστον 48 ώρες πριν την προγραμματισμένη ώρα αναχώρησης του πλοίου. Κατά την άφιξη στο πλοίο και το ταξίδι Εφόσον η εταιρεία έχει εγκαίρως ειδοποιηθεί μέσω των πιο πάνω διαύλων για την άφιξη ΕΜΚ που χρήζει βοηθείας, ο υπεύθυνος οικονομικού/ ξενοδοχειακού ή όποιο άλλο πρόσωπο έχει οριστεί από τον πλοίαρχο για το συγκεκριμένο ταξίδι, διασφαλίζει την βοήθεια προς τον ΕΜΚ από τη στιγμή της άφιξής του στο πλοίο και την επιβίβαση αυτού μέχρι και την αποβίβασή του. Θα τον κατευθύνει και θα τον βοηθήσει να καθίσει είτε στη θέση που έχει κάνει κράτηση, είτε στην καμπίνα εφόσον έχει κάνει κράτηση σε τέτοια. Παράλληλα επί του πλοίου υπάρχουν πάντοτε διαθέσιμα μέλη του πληρώματος υπεύθυνα για την παροχή βοήθειας στον ΕΜΚ όπως αυτά έχουν οριστεί από τον Πλοίαρχο. Απτικοί διάδρομοι σηματοδοτούν τις διαδρομές που οδηγούν σε όλες τις κύριες εν πλω υπηρεσίες στους δημόσιους χώρους ενώ υπάρχουν και ειδικά εξοπλισμένα αποχωρητήρια για ανθρώπους με αναπηρία. Εφόσον ο ΕΜΚ προσέρχεται στο πλοίο με το όχημά του θα εξυπηρετείται κατά προτεραιότητα στις ενδεδειγμένες περιοχές στάθμευσης του πλοίου οι οποίες έχουν επιλεγεί με κριτήριο να επιτρέπουν την πλήρη κινητικότητα του ΕΜΚ και την άνετη πρόσβαση στα σαλόνια των επιβατών. Μέσα στο πλοίο υπάρχουν θέσεις στάθμευσης ειδικά καταχωρημένες για ανθρώπους με αναπηρία, επισημασμένες με αναγνωριστικές πινακίδες και εξοπλισμένες με εγκαταστάσεις για συναρμολόγηση αναπηρικών αμαξιδίων. Τα καταστρώματα του πλοίου είναι ευκόλως προσεγγίσιμα μέσω ειδικού αναβατορίου και ανελκυστήρων, ενώ είναι κατάλληλα για επιβάτες με περιορισμένη κινητικότητα, το δε πλοίο συμμορφώνεται με το Εθνικό Σχέδιο Δράσης για τα ΑΜΕΑ. Στο πλοίο ΑΝΕΜΟΣ διατίθενται καμπίνες κατάλληλες για ΕΜΚ των οποίων ωστόσο ο αριθμός είναι περιορισμένος οπότε συνιστάται το έγκαιρο κλείσιμό τους. Κατά την άφιξη στον προορισμό Πριν την άφιξη στον προορισμό, το εντεταλμένο πρόσωπο παροχής βοήθειας στον ΕΜΚ θα ενημερώνει το λιμενικό σταθμό του τόπου προορισμού για την ανάγκη βοήθειας και αποβίβασης αυτού στη στεριά. Πέραν των υποχρεώσεων της Εταιρείας και των υπαλλήλων της, όπως αυτές ρητά αναφέρονται ανωτέρω, η Εταιρεία αποποιείται οποιαδήποτε άλλη ευθύνη έναντι των επιβαινόντων ΕΜΚ από πράξεις ή παραλείψεις αυτών, εκτός εάν αυτή η αποποίηση ευθύνης αντιβαίνει τους ισχύοντες σχετικούς κανονισμούς της Ελλάδος και της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Συνδρομή σε λιμένες, συμπεριλαμβανομένης της επιβίβασης και της αποβίβασης Συνδρομή και κατάλληλες ρυθμίσεις ούτως ώστε τα άτομα με αναπηρία και τα άτομα με μειωμένη κινητικότητα να μπορούν: Να γνωστοποιούν την άφιξή τους στον λιμενικό τερματικό σταθμό ή, ει δυνατόν, στον λιμένα και να ζητούν συνδρομή. Να μεταβαίνουν από ένα σημείο εισόδου στη θυρίδα ελέγχου των εισιτηρίων, εάν υπάρχει, ή στο πλοίο. Να περνούν από τον έλεγχο εισιτηρίων και να παραδίδουν τις αποσκευές τους, εάν χρειάζεται. Να μεταβαίνουν από τη θυρίδα ελέγχου εισιτηρίων, εάν υπάρχει, στο πλοίο, μέσω των σημείων εξόδου από τη χώρα και ελέγχου της ασφαλείας. Να επιβιβάζονται στο πλοίο με ανελκυστήρες, αναπηρικά αμαξίδια ή με άλλη απαιτούμενη βοήθεια, ανάλογα με την περίπτωση. Να μεταβαίνουν από τη θύρα του πλοίου στο κάθισμά τους ή στον χώρο επιβατών. Να τακτοποιούν και να ανακτούν τις αποσκευές τους μέσα στο πλοίο. Να μεταβαίνουν από το κάθισμά τους στην έξοδο του πλοίου. Να αποβιβάζονται από το πλοίο με ανελκυστήρες, αναπηρικά αμαξίδια ή με άλλη απαιτούμενη βοήθεια, ανάλογα με την περίπτωση. Να παραλαμβάνουν τις αποσκευές τους, εάν χρειάζεται, και να διέρχονται από τα σημεία εισόδου στη χώρα και τελωνειακού ελέγχου. Να μεταβαίνουν από τον χώρο παραλαβής αποσκευών ή από το σημείο αποβίβασης σε καθορισμένο σημείο εξόδου. Εάν ζητηθεί, να πηγαίνουν στην τουαλέτα (εάν υπάρχει). Όταν ένα άτομο με αναπηρία ή ένα άτομο με μειωμένη κινητικότητα συνεπικουρείται από συνοδό, στον συνοδό αυτόν πρέπει, εάν ζητηθεί, να επιτρέπεται να παρέχει την απαραίτητη συνδρομή στον λιμένα και κατά την επιβίβαση και αποβίβαση. Χειρισμός όλου του απαραίτητου εξοπλισμού κινητικότητας, περιλαμβανομένου εξοπλισμού όπως τα ηλεκτρικά αναπηρικά αμαξίδια. Προσωρινή αντικατάσταση εξοπλισμού κινητικότητας που υπέστη ζημία ή απωλέσθη με εξοπλισμό που συνιστά κατάλληλη εναλλακτική λύση. Επίγεια εξυπηρέτηση σκύλων συνοδείας, οσάκις ενδείκνυται. Κοινοποίηση, σε προσβάσιμη μορφή, των απαιτούμενων για την επιβίβαση και αποβίβαση πληροφοριών. Παροχή συνδρομής επί του πλοίου Μεταφορά αναγνωρισμένων σκύλων συνοδείας επί του πλοίου, υπό την επιφύλαξη των εθνικών κανονισμών. Μεταφορά ιατρικού εξοπλισμού και του εξοπλισμού κινητικότητας που είναι απαραίτητος για το άτομο με αναπηρία ή άτομο με μειωμένη κινητικότητα, συμπεριλαμβανομένων των ηλεκτρικών αναπηρικών αμαξιδίων. Κοινοποίηση των βασικών πληροφοριών για το δρομολόγιο, σε προσβάσιμη μορφή. Καταβολή κάθε εύλογης προσπάθειας για τη ρύθμιση του καθίσματος αναλόγως των αναγκών των ατόμων με αναπηρία ή με μειωμένη κινητικότητα, εφόσον ζητηθεί, υπό την επιφύλαξη των απαιτήσεων υγιεινής και ασφαλείας και της διαθεσιμότητας. Εάν ζητηθεί, συνδρομή κατά τη μετακίνηση στις τουαλέτες (εάν υπάρχουν). Όταν άτομο με αναπηρία ή άτομο με μειωμένη κινητικότητα συνεπικουρείται από συνοδό, ο μεταφορέας καταβάλλει κάθε εύλογη προσπάθεια για να δώσει στον συνοδό θέση ή καμπίνα δίπλα στο άτομο με αναπηρία ή με μειωμένη κινητικότητα.

  Όλες οι διαδρομές με Aegean Sea Lines

  Εύκολες κρατήσεις, διαφανείς χρεώσεις, αξιόπιστη υποστήριξη και πλήθος λειτουργιών

  2023 © Openferry