SAOS Ferries

Δημοφιλείς διαδρομές

Κως προς Αστυπάλαια

4h

€13.10

Stavros 4h

Ταξιδέψτε από Κω προς Αστυπάλαια με το Stavros. Το ταξίδι σας θα διαρκέσει περίπου 04h 00m.Οι τιμές είναι περίπου €13Το Stavros είναι εξοπλισμένο με γκαράζ, ώστε να μπορείτε να ταξιδεύετε με το όχημά σας.

Ρόδος προς Κω

7h

€14.70

Stavros 7h

Ταξιδέψτε από Ρόδο προς Κω με το Stavros. Το ταξίδι σας θα διαρκέσει περίπου 07h 00m.Οι τιμές είναι περίπου €15Το Stavros είναι εξοπλισμένο με γκαράζ, ώστε να μπορείτε να ταξιδεύετε με το όχημά σας.

Κως προς Ρόδο

6h 55m

€14.70

Stavros 6h 55m

Ταξιδέψτε από Κω προς Ρόδο με το Stavros. Το ταξίδι σας θα διαρκέσει περίπου 06h 55m.Οι τιμές είναι περίπου €15Το Stavros είναι εξοπλισμένο με γκαράζ, ώστε να μπορείτε να ταξιδεύετε με το όχημά σας.

e-Tickets

Με την SAOS Ferries δεν απαιτείται παραλαβή εισιτηρίων, μπορείτε είτε να κάνετε check-in είτε να κατεβάσετε την εφαρμογή Openferry και οι κωδικοί των εισιτηρίων σας θα εμφανίζονται απευθείας στο My Trips. Σαρώστε τους κατά την επιβίβασή σας στο πλοίο!

Τύποι θέσεων

  SAOS Ferries πλοία

  SAOS Ferries όροι και προϋποθέσεις

  General

  ΕΙΣΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΒΑΤΩΝ – ΟΧΗΜΑΤΩΝ α) Το εισιτήριο είναι προσωπικό, ονομαστικό, δεν μεταβιβάζεται και ισχύει αποκλειστικά για την διαδρομή, την ημερομηνία και τη θέση για την οποία έχει εκδοθεί. β) Σύμφωνα με την Κοινοτική Οδηγία 98/41/ΕΚ και για λόγους ασφαλείας είναι υποχρεωτική η ονομαστική καταγραφή των επιβαινόντων σε κάθε δρομολόγιο. Για τους σκοπούς της καταγραφής, τα εισιτήρια εκδίδονται ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΑ και αναγράφουν οπωσδήποτε: * Το ονοματεπώνυμο του επιβάτη * Το φύλο: Άνδρας / Γυναίκα * Την ηλικία: Ενήλικος / Παιδί / Βρέφος * Τον αριθμό Δελτίου Ταυτότητας ή Διαβατηρίου * Την εθνικότητα * Τον τύπο και αριθμό κυκλοφορίας οχήματος, εφόσον υπάρχει όχημα γ) Κατά την έκδοση (σε πρακτορείο ή μέσω διαδικτύου) του εισιτηρίου, ο επιβάτης οφείλει να φέρει την ταυτότητά του, να δηλώνει αριθμό τηλεφώνου επικοινωνίας (κατά προτίμηση κινητού) και διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ώστε να υπάρχει δυνατότητα ειδοποίησής του σε περίπτωση καθυστέρησης, ακύρωσης ή ματαίωσης του δρομολογίου του πλοίου. Εκτός των παραπάνω πρέπει να δηλώνονται στο πρακτορείο έκδοσης ή στα κεντρικά πρακτορεία τα άτομα που χρειάζονται ΕΙΔΙΚΗ ΦΡΟΝΤΙΔΑ. Σε περίπτωση μη επιθυμίας του επιβάτη να γνωστοποιήσει στοιχεία επικοινωνίας, αυτή καταχωρείται εγγράφως επί του εισιτηρίου. δ) Η έκδοση εισιτηρίου πάνω στο πλοίο απαγορεύεται και συνεπώς για την αποφυγή άσκοπης ταλαιπωρίας ο επιβάτης πρέπει να προβαίνει έγκαιρα σε έκδοση εισιτηρίου. ε) Στον ναύλο δεν περιλαμβάνεται αντίτιμο τροφοδοσίας. στ) Τα εισιτήρια πρέπει να εκδίδονται μέσα στην προκαθορισμένη από την ημερομηνία κράτησης προθεσμία, για την οποία οι επιβάτες ενημερώνονται από τον Ταξιδιωτικό τους Πράκτορα. Σε αντίθετη περίπτωση η κράτηση ακυρώνεται αυτόματα. ζ) Παιδιά ηλικίας μέχρι πέντε (5) ετών: είναι υποχρεωτική η έκδοση εισιτηρίου με μηδενικό ναύλο. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΠΙΒΙΒΑΣΗΣ α) Ο επιβάτης οφείλει να προσέρχεται στο πλοίο μισή ώρα πριν την προγραμματισμένη ώρα απόπλου και να φέρει το όχημά του στο χώρο αναμονής φόρτωσης μία (1) ώρα πριν τον απόπλου. Αν για οποιοδήποτε λόγο δεν προλάβει τον απόπλου δεν δικαιούται επιστροφής ναύλου. β) Ο οδηγός υποχρεούται να φορτώσει και εκφορτώσει το όχημά του. γ) Οι επιβάτες των οχημάτων υποχρεούνται να αποβιβάζονται από αυτά πριν από τη φόρτωσή τους στο πλοίο. δ) Οι οδηγοί και οι επιβάτες πρέπει να φέρουν μαζί τους αντικείμενα που ενδεχομένως θα χρειασθούν κατά τη διάρκεια του ταξιδιού. Μετά τον απόπλου απαγορεύεται η είσοδος στο χώρο των οχημάτων. ΑΤΟΜΑ ΜΕ ΕΙΔΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ Υπάρχει εξοπλισμός και προσβάσιμοι χώροι για την καλύτερη εξυπηρέτηση των επιβατών με ειδικές ανάγκες. ΠΕΡΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ α) Απαγορεύεται στους επιβάτες να μεταφέρουν όπλα, φυσίγγια, εκρηκτικές, εύφλεκτες, εμπρηστικές και γενικά επικίνδυνες ύλες. β) Για λόγους ασφαλείας, όλοι οι επιβάτες και τα αντικείμενα τα οποία φέρουν επί του πλοίου είναι πιθανό να ελεγχθούν. Θα απαγορεύεται η είσοδος στο πλοίο, στα πρόσωπα τα οποία αρνούνται να συμμορφωθούν και θα αναφέρονται στις Λιμενικές Αρχές. γ) Οι επιβάτες οφείλουν να επιδεικνύουν στο εξουσιοδοτημένο προσωπικό του πλοίου, το εισιτήριό τους, το διαβατήριο ή αστυνομική ταυτότητα ή άλλα έγκυρα ταξιδιωτικά έγγραφα. Η εταιρία διατηρεί το δικαίωμα να μην επιτρέπει την επιβίβαση εάν ο επιβάτης δεν διαθέτει τα απαιτούμενα ταξιδιωτικά έγγραφα και δεν δύναται να αποδείξει, πέραν πάσης αμφιβολίας την ταυτότητά του. Μετά την επιβίβαση, δεν επιτρέπεται η αποβίβαση χωρίς την άδεια των υπευθύνων Αξιωματικών του πλοίου. ΕΛΕΓΧΟΣ ΣΤΟ ΠΛΟΙΟ Οι Αξιωματικοί του πλοίου διενεργούν ελέγχους εισιτηρίων κατά την επιβίβαση και κατά τη διάρκεια του ταξιδιού. Κατά τον έλεγχο οι επιβάτες είναι υποχρεωμένοι να επιδεικνύουν τα εισιτήριά τους και τα δικαιολογητικά εκπτώσεων εφόσον έχει εκδοθεί εκπτωτικό εισιτήριο. ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ ΚΑΠΝΙΣΜΑΤΟΣ Σύμφωνα με τον Ν.3730/2008 απαγορεύεται το κάπνισμα σε όλους τους κλειστούς κοινόχρηστους χώρους του πλοίου. Οι επιβάτες μπορούν να καπνίζουν μόνο στους καθορισμένους χώρους των ανοικτών καταστρωμάτων. ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΑ α) Η εταιρία καταβάλει κάθε προσπάθεια για την τήρηση των δρομολογίων που αναφέρονται στα φυλλάδια και τον διαδικτυακό της τόπο. Διατηρεί όμως το δικαίωμα για την τροποποίησή τους εφόσον παραστεί ανάγκη και κατόπιν εγκρίσεως των Λιμενικών Αρχών. β) Η εταιρία δεν ευθύνεται για τυχόν ακύρωση, καθυστέρηση δρομολογίου που οφείλεται σε δυσμενείς καιρικές συνθήκες ή εντολές του αρμόδιου Υπουργείου και των Λιμενικών Αρχών ή σε λόγους ανωτέρας βίας και γίνονται με κύριο μέλημα την ασφάλεια των επιβατών. γ) Σε περίπτωση που το προγραμματισμένο δρομολόγιο δεν πραγματοποιηθεί με υπαιτιότητα της εταιρίας ή για λόγους ανωτέρας βίας (π.χ. απαγορευτικό απόπλου λόγω καιρικών συνθηκών), επιστρέφεται στον επιβάτη ολόκληρη η αξία του εισιτηρίου.

  Cancellations & Modifications

  ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΕΙΣΙΤΗΡΙΩΝ Τροποποιήσεις εισιτηρίων για άλλη ημερομηνία ταξιδιού και με την προϋπόθεση ότι διατίθενται ελεύθερες θέσεις γίνονται μόνο από τα κεντρικά πρακτορεία, με απαραίτητη την προσκόμιση των αυτούσιων σωμάτων των εισιτηρίων, έως και 48 ώρες πριν από τον προγραμματισμένο απόπλου του πλοίου. Εφόσον η αξία των νέων εισιτηρίων είναι χαμηλότερη, οι επιβάτες δεν δικαιούνται επιστροφή της διαφοράς. ΑΚΥΡΩΣΕΙΣ ΕΙΣΙΤΗΡΙΩΝ / ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΝΑΥΛΩΝ α) Ακυρώσεις εισιτηρίων γίνονται μόνο από τα πρακτορεία έκδοσης και εφόσον έχουν προσκομισθεί αυτούσια τα σώματα των εισιτηρίων. Τα εισιτήρια δεν είναι δυνατόν να ακυρωθούν τηλεφωνικά. β) Επιστροφή 100% του αντιτίμου του εισιτηρίου έως και 14 ημέρες πριν την προγραμματισμένη αναχώρηση του πλοίου. γ) Επιστροφή 75% του αντιτίμου του εισιτηρίου έως και 7 ημέρες πριν την προγραμματισμένη αναχώρηση του πλοίου. δ) Επιστροφή 50% του αντιτίμου του εισιτηρίου έως και 12 ώρες πριν την προγραμματισμένη αναχώρηση του πλοίου. ε) Στη περίπτωση που εισιτήριο επιβάτη ή οχήματος έχει ήδη τροποποιηθεί στο διάστημα των 14 ημερών που προηγείται της αρχικής ημερομηνίας ταξιδιού, οι ανωτέρω επιστροφές δεν ισχύουν και το αντίτιμο δεν επιστρέφεται. στ) Μετά την αναχώρηση του πλοίου τα εισιτήρια δεν ακυρώνονται, ενώ δεν υπάρχει και δυνατότητα αλλαγής ημερομηνίας του ταξιδιού. ΑΠΩΛΕΙΑ ΕΙΣΙΤΗΡΙΟΥ Στη περίπτωση απώλειας του εισιτηρίου, για να μπορέσει να ταξιδέψει ο επιβάτης, θα πρέπει να αγοράσει νέο εισιτήριο. Στη συνέχεια πρέπει να ενημερώσει εγγράφως την εταιρία όσον αφορά την απώλεια αναφέροντας όλα τα στοιχεία του απολεσθέντος εισιτηρίου (ημερομηνία ταξιδιού, διαδρομή, αριθμό εισιτηρίου), τον αριθμό του νέου εισιτηρίου που αγοράστηκε και φωτοτυπία αυτού. Εφόσον τα απολεσθέν εισιτήριο δεν βρεθεί στα αρχεία της εταιρίας να έχει ταξιδέψει σε διάστημα ενός (1) μήνα από την ημερομηνία του ταξιδιού, η εταιρία θα το αντικαταστήσει με δωρεάν εισιτήριο της ίδιας διαδρομής και κατηγορίας με το απολεσθέν. Η δήλωση της απώλειας θα κατατίθεται ή θα αποστέλλεται με fax στα γραφεία της εταιρίας.

  Pets

  ΚΑΤΟΙΚΙΔΙΑ α) Δεν διατίθενται ειδικοί χώροι διαμονής των κατοικίδιων σε πλόες συνολικής διαδρομής μικρότερης των 30 ν.μ.. β) Για λόγους υγιεινής απαγορεύεται η παραμονή των κατοικίδιων σε όλους τους κοινόχρηστους εσωτερικούς χώρους του πλοίου. γ) Τα σκυλιά εφόσον κυκλοφορούν (πάντα με λουρί και συνοδό) θα πρέπει να φορούν υποχρεωτικά φίμωτρο. δ) Οι επιβάτες που ταξιδεύουν με κατοικίδιο πρέπει να έχουν πάντα μαζί τους το πρόσφατα ενημερωμένο βιβλιάριο υγείας του, κλωβό μεταφοράς για κατοικίδιo έως 10Kg ή φίμωτρο για κατοικίδιo άνω των 10Kg, και είναι υπεύθυνοι για την φροντίδα, την ασφάλεια και την υγιεινή του. ε) Ασυνόδευτα κατοικίδια δεν γίνονται δεκτά.

  Luggage

  ΑΠΟΣΚΕΥΕΣ α) Ο επιβάτης δικαιούται να μεταφέρει χειραποσκευές βάρους μέχρι 50 κιλών, χωρίς να καταβάλλει ιδιαίτερο ναύλο. Τα άτομα μειωμένης κινητικότητας δικαιούνται χωρίς καταβολή ιδιαίτερου ναύλου να μεταφέρουν επιπλέον των χειραποσκευών, κάθε εξοπλισμό ή βοήθημα που απαιτείται για την αυτόνομη μετακίνησή τους, ανεξαρτήτως βάρους. β) Κατά τη διάρκεια του ταξιδιού, οι αποσκευές μπορούν να παραμένουν μέσα στα οχήματα. Όταν ο επιβάτης ταξιδεύει χωρίς όχημα, τότε οι αποσκευές πρέπει να τοποθετούνται σε ειδικά σημεία του πλοίου, σύμφωνα με τις υποδείξεις του πληρώματος. γ) Τιμαλφή, χρήματα και αντικείμενα αξίας μπορούν να παραδίδονται στους Αξιωματικούς του πλοίου προς φύλαξη. Η εταιρία δεν φέρει ουδεμία ευθύνη σε περίπτωση απώλειας τέτοιων αντικειμένων που φυλάσσονταν σε αποσκευή και δεν είχαν παραδοθεί στους Αξιωματικούς του πλοίου προς φύλαξη. δ) Εφόσον ο επιβάτης διατήρησε τη φύλαξη των αποσκευών του, η εταιρία δεν ευθύνεται για τυχόν φθορές ή απώλειά τους. ε) Σε περίπτωση που κατά τη διάρκεια του ταξιδιού κάποιος επιβάτης έχασε ή βρήκε κάποιο αντικείμενο, παρακαλείται να ενημερώσει άμεσα και πριν την αποβίβαση τους Αξιωματικούς του πλοίου.

  Όλες οι διαδρομές με SAOS Ferries

  Εύκολες κρατήσεις, διαφανείς χρεώσεις, αξιόπιστη υποστήριξη και πλήθος λειτουργιών

  2023 © Openferry